Addisons sjukdom behandling

För att behandla Addisons används framförallt tabletter med kortison. Dessa tabletter brukar hålla sjukdomen i schack, men ibland krävs dock ytterligare behandlingar.

Diagnos och undersökning

För att undersöka patienten för att senare kunna fastställa diagnosen Addisons sjukdom genomgår patienten en del tester. Man kollar först och främst på sjukdomshistoria och gör en läkarundersökning. För att ställa diagnosen Addisons sjukdom och bestämma vilken behandling som krävs tar man prover på blod och urin och tittar även på halterna av kalium och natrium i kroppen.

Man gör även en funktionsundersökning av binjurarna och hypofysen, som sitter i hjärnan. Även en röntgenundersökning av hypofysen kan bli nödvändig, vid misstanke om att det är något fel på hypofysen.

Som behandling av Addisons sjukdom får man ett läkemedel i tablettform, hydrokortison. Man måste ta en tablett 2-3 gånger om dagen för att behandla sjukdomen, och det är oerhört viktigt att man följer läkarens ordination för att undanhålla de besvärliga symtomen som kommer i samband med Addisons sjukdom.

Behandlingen

Vid de tillfällen där kroppen blir utsatt för stress, till exempel om man drabbas av en infektion, en olycka, en operation eller feber måste man öka dosen av hydrokortison för mer effektiv behandling av Addisons sjukdom eftersom att kroppens behov av kortisol ökar vid stress. Om man får feber över 38°C måste man dubbla dosen av kortison, om man får feber över 39°C måste man tredubbla dosen av kortison för att behandla Addisons sjukdom. Om man är så illa däran att man kräks eller drabbats av diarré måste man få kortison direkt i blodet. Behovet av att få kortison direkt i blodbanan gäller även vid en Addisonkris, eftersom att detta är mycket allvarligt.

Behandling med kortisol

Kortisol som behandling vid Addisons sjukdom är viktigt för kroppen av flera anledningar. Delvis för att kroppen ska reagera på ett lämpligt sätt vid stress men även för att det är kortisolet i kroppen som reglerar vikt och aptit. Man kan aldrig bota Addisons sjukdom, men man kan behandla sjukdomen för att undvika symtom.

Som behandling av bristen på aldosteron måste man ta en tablett dagligen, som är ett preparat som är likt aldosteronhormon. För att snabbt kunna få rätt behandling av Addisons sjukdom är det mycket viktigt att du kontaktar en vårdcentral när du märker av symtom som viktnedgång utan samband med bantning, eller om du under en lång tid inte haft aptit, eller om du bara känt dig ovanligt trött, svag eller illamående.

Det är också viktigt att alla patienter som lider av Addisons sjukdom alltid bär med sig ett kort i plånboken som informerar om att det är viktigt med omedelbar tillförsel av kortison vid händelse av en olycka eller om patienten råkar ut för en svår sjukdom. Om patienten får en Addisonkris måste han/hon få en akutremiss till sjukhus eftersom detta är ett tillstånd som är livshotande för patienten.

Behandling av Addisons sjukdom hos hund

För att behandla en hund med Addisons sjukdom ger man hunden kortison (på grund av kortisonbrist) och mineralkortikoider och sedan gör man regelbundna koller av hunden för att se till att allt ser bra ut. Man följer upp behandlingen med blodprover regelbundet och i början kontrolleras även kalium och natrium varje vecka. Kontrollerna sker med allt större mellanrum allt eftersom tiden går och hundens värden blir stabila. Behandling av Addisons sjukdom för hund sker hela hundens liv.