Addisons sjukdom symtom

De symtom som uppstår vid Addisons sjukdom kan ibland vara relativt vaga. De mest tydliga tecknet är dock att pigmenten på vissa ställen av kroppen blir mörkare.

Vanliga symtom

Det finns många olika symtom som kan tyda på Addisons sjukdom. De flesta upptäcks inte direkt, och många symtom kan bero på helt andra saker än just Addisons. Detta kan göra det svårt för en läkare att kunna säkerställa diagnosen rätt diagnos, men det är viktigt att man undersöker sig vid minsta misstanke om sjukdom.

Bristen på kortisol och aldosteron orsakar kroppslig såväl som mental trötthet och svaghet. Andra vanliga symtom på Addisons sjukdom är att man kan känna sig illamående och en minskad brist på aptit som resulterar i viktnedgång.

Det mest karaktäristiska vid Addisons sjukdom är att man kan få en ökning av pigmentet. Man blir då mörkare på vissa delar av kroppen och huden antar en gråbrun färg, t.ex. på knogar och armbågar. Även på handflator, ärr, bröstvårtor och kindernas insidor kan man upptäcka en förändring i pigmentet. Att könsdelar och slemhinnor ändrar färg kan också vara symtom på Addisons sjukdom. Ett annat symtom är lågt blodtryck och att man blir yr när man reser sig upp

Vid Addisons sjukdom känner man dessutom ett starkt begär efter salt. Symtom som värk och koliksmärtor är också ett relativt vanligt tecken på sjukdom. Fler följder av Addisons sjukdom är kräkningar och diarré eller förstoppning. Kvinnor kan drabbas av menstruationsrubbning, d.v.s. oregelbunden eller upphörd menstruation. Kvinnor kan också uppleva minskad könsdrift och förlust av behåring på flera ställen på kroppen. Detta beror på att de manliga hormoner som även i små doser finns i kvinnokroppen försvinner.

Vid Addisons sjukdom blir man dessutom känsligare för infektioner, får nedsatt immunförsvar och sämre motståndskraft om man skulle bli skadad. Addisons sjukdom kräver behandling. Utan behandling kan det sluta med att funktionerna i kroppen kollapsar totalt och att detta i sin tur blir livshotande. Mer om hur man “behandlar addisons sjukdom”.

addisons sjukdom symtom

Addisonkris – symtom

Svår brist på kortisol bidrar till symtom som är tecken på en Addisonkris, som är mycket allvarligt. Förutom kraftiga magsmärtor och kräkningar kan man vid en Addisonkris även drabbas av diarréer och uttorkning. Andra symtom är feber och även lågt blodtryck. Vid en Addisonkris måste patienten genast föras till akutmottagningen för omedelbar behandling.

En Addisonkris kan uppkomma vid olika skeden i sjukdomen. Det kan vara det första symtomet på Addisons sjukdom, men kan också uppstå vid händelse av en olycka såväl i samband med en infektionssjukdom. Även diarré och kräkningar kan vara faktorer som spelar in vid en Addisonkris.

Symtom på addisons sjukdom hos hund

Symtomen hos en hund med Addisons sjukdom är ungefär likadana som symtomen för en människa. Hunden som drabbats av sjukdomen har, på grund av underskott av mineralkortikoider, svårigheter för att behålla natrium i kroppen och problem med att göra sig av med kalium. Underskottet av natrium bidrar till att kroppen blir uttorkad och får svårt att behålla vätska. Överskottet av kalium i kroppen påverkar hjärtat och pulsen blir långsam, detta kan även bidra till rubbningar i rytmen som kan bli livshotande. Hunden som drabbats av Addisons sjukdom känner sig trött och blir svag, pulsen blir oregelbunden och blodtrycket blir lågt. Följderna av detta kan bli svimningsanfall och/eller total kollaps. Detta kallas Addisonkris för hund.

Bristen på kortison som hunden även drabbas av vid Addisons leder till kräkningar och avmagring, blod i avföringen och även lågt blodsocker och trötthet.