Cushings syndrom

Cushings syndrom är oftast för patienten, en jobbig sjukdom på grund av både fysiska och psykiska problem. Det kan dessutom ta ett tag innan man får rätt diagnos.

Cushings syndrom

Cushings syndrom är motsatsen till Addisons sjukdom. Vid Cushings syndrom lider man av ett överskott av hormonet kortisol, medan man vid Addisons sjukdom lider av ett underskott av kortisol. Cushings syndrom är ett samlingsnamn på de symtom som dyker upp vid underskott av kortisol, och en person som drabbats av Cushings sjukdom har en ökad risk för högt blodtryck, diabetes och psykiska symtom.

Den främsta orsaken till att man drabbas av Cushings syndrom är om man under en längre tid medicineras med stora doser kortison. Den näst vanligaste orsaken till att man får Cushings sjukdom är på grund av en godartad tumör som producerar hormon i hypofysen.

Cushings syndrom är oftast inte ärftlig och det är en mycket ovanlig sjukdom. Framför allt kvinnor i medelåldern drabbas av Cushings syndrom, och i Sverige drabbas ungefär två personer per miljon invånare varje år av sjukdomen.

Cushings syndrom symtom

Symtomen vid Cushings syndrom är många och otrevliga. Fett lagras på kroppen, framför allt på magen och i nacken, medan armar och ben är betydligt tunnare. Vid Cushings syndrom får man också fettlagringar i ansiktet, vilket gör ansiktet mer klotformat och runt. Detta brukas kallas “månansikte” eller “fullmånansikte”. Man får som ett symtom på Cushings sjukdom tunn hud som blir mycket känslig för slag och man får då lätt blåmärken. Även sår tar längre tid att läka. Man drabbas även av symtom som trötthet, att man känner sig matt och att muskelkraften blir nedsatt vid Cushings syndrom. Man får dessutom symtom som sömnsvårigheter, nedstämdhet, irritation generell ångest.

Symtomen vid Cushings syndrom kan även variera mellan män och kvinnor. Män drabbas många gånger av impotens medan kvinnor kan uppleva oregelbunden, ibland till och med upphörd, menstruation. Många kvinnor tappar även hår på huvudet och kan dessutom få hårväxt i ansikte och på kroppen vid Cushings sjukdom, vilket kan upplevas som generande. Efter en tid kan man även som ett symtom på Cushings sjukdom ha en ökad risk för benskörhet.

Cushings syndrom behandling

Vid misstanke om Cushings syndrom analyserar man kortisol i urinen och man mäter även ACTH-nivån vid ett flertal tillfällen. Om ACTH-nivåerna är höga och kortisolproduktionen i urinen är förhöjd är det tecken på Cushings sjukdom. Behandling av Cushings sjukdom beror på orsaken till sjukdomen. Den vanligaste behandlingen är operation där man tar bort tumören i hypofysen. Kroppen kan utsättas för bieffekter efter behandlingen, och för att minska tiden som bieffekterna påverkar kroppen, brukar väntetiden inför behandling av Cushings syndrom vara kort.

De allra flesta patienter blir helt botade efter operationen men det kan trots detta ta flera år innan alla symtom på Cushings syndrom försvinner helt. Man måste ibland även komplettera operationen med strålbehandling, och i vissa fall behandling med mediciner, för maximal behandling av Cushings syndrom.

Om du innan operationen vet att du har högt blodtryck, diabetes eller något annat som kan komplicera en operation kan man ibland behöva behandla dessa sjukdomar före behandling av Cushings syndrom. Efter operation av sjukdomen kan det hända att hypofysfunktionen inte återhämtar sig ordentligt och man kan bli tvungen att ta medicin resten av livet. Denna risk är större efter strålbehandling. Om detta skulle ske vid en behandling av Cushings sjukdom finns det möjligheter att ersätta hypofyshormonerna.

Cushings syndrom hos hund och häst

Cushings syndrom, som är ett överskott av kortison i binjurarna, drabbar främst äldre hundar och hästar i djurlivet. Symtom på Cushings syndrom som man kan märka av hos hundar är en kraftig törst samt urinproduktion och att hunden sedan tappar päls. Förutom en ökad törst så får hunden ofta större aptit och kan drabbas av fetma samtidigt som musklerna och huden tunnas ut. Även förkalkningar och ökad hudpigment kan förekomma som symtom på Cushings syndrom för hund.

Det kan vara svårt att märka om en häst har drabbats av Cushings syndrom, främst på grund av att det är ett långsamt utvecklande syndrom och att symtomen som dyker upp kan ha andra orsaker än just Cushings sjukdom. Några vanliga symtom på Cushings syndrom för hästar är att hästen inte fäller sin päls efter vintern, och att pälsen blir lång men matt och ibland lockig. Aptiten och törsten ökar men trots detta går hästen ner i vikt, och får istället en “hömage”. Det kan sluta med att hästen får “fång”. Hästen urinerar mer och oftare och får lättare att svettas. Ytterligare ett symtom på Cushings syndrom för häst är fettansamlingar i groparna ovanför ögonen och på halsen.

Den vanligaste behandlingen för Cushings syndrom för hundar är medicinering, likaså för hästar. Sjukdomen är obotlig men det går att medicinera bort de besvärande symtomen och undvika en för tidig död för likväl hund som häst.